Πρόγραμμα - Παράλληλες εκδηλώσεις έκθεσης 2011

Όλα τα στοιχεία για την ταυτότητα της Έκθεσης "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011".

Οι χορηγοί που στηρίξαν την Έκθεση "Κορινθία 2011".

Ενδεικτικές φωτογραφίες εκθετών 2011